1.

اثر مدت تصدی مدیرعامل بر رشد ارزش افزوده شرکت

صفحه 1-11
شهناز علی نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی

2.

تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

صفحه 13-27
سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی

3.

سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

صفحه 29-47
فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فضل اله لک؛ عبدالرضا محسنی

4.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 49-59
سحر سپاسی؛ زهرا فتحی

5.

حسابداری مدیریت، ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی

صفحه 61-81
زهرا دیانتی دیلمی

6.

تعیین هزینه سرانه دانشجو با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت )بررسی موردی واحد علوم و تحقیقات تهران(

صفحه 83-99
آرزو جلیلی؛ جواد اشرفی

7.

فراتحلیل )متا آنالیز( استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 101-117
آمنه بذرافشان؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی؛ سوسن باستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب