1.

ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب

صفحه 1-9
ماندانا صنیعی؛ علی دلاور

2.

بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران

صفحه 11-34
افشین محمدی؛ علیرضا تلخابی علیشاه؛ کبری لشکری

3.

سنجش مدیریت ارتباط با مشتری با بررسی مقایسه ای دیدگاه های مشترکان با کارشناسان و سردبیران نشریه های تخصصی

صفحه 35-51
بهارک ناطقی پور

4.

بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر میزان صرفه جویی آب در میان شهروندان مناطق شش گانه آبفای تهران

صفحه 53-64
بیتا شاه منصوری؛ فاطمه توکل

5.

تأملی بر تفوق مفهومی « نبأ » بر « خبر » در قرآن کریم

صفحه 65-75
حسین صدری نیا

6.

بررسی نقش شبکه های مجازی در ابعاد مختلف رضایتمندی از دیدگاه کاربران اینترنتی شهر تهران

صفحه 77-87
حسین ملایی نوشهر

7.

دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر

صفحه 89-99
علی اکبر فرهنگی؛ علیرضا قرائتی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی

8.

عملکرد روزنامه های ایران و همشهری از دیدگاه مخاطبان

صفحه 109-120
فیروز دیندار فرکوش

9.

رویکردی انتقادی به پدیده تروریسم: نظریه سنتی و انتقادی

صفحه 121-133
کیهان برزگر؛ رحمت حاجی مینه

10.

بررسی میزان رعایت اخلاق رسانهای در روزنامه همشهری از دیدگاه دانشجویان رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

صفحه 135-143
نازنین ملکیان؛ سیده نسرین پور انواری

11.

نقش رسانه های جدید در روابط اجتماعی دانشجویان با تاکید بر اینترنت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)

صفحه 145-158
سید محمد مهدی زاده؛ سعید ابراهیمی

12.

رویکردی تطبیقی به سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته

صفحه 159-174
سید غلامرضا فلسفی

13.

نقش مؤلفه های فرهنگی دراستقرار مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی 1

صفحه 175-186
اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی

14.

بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

صفحه 187-208
محمد رضا حقیقی؛ محمد سلطانی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب