1.

مروری بر چالش‌های طرح ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات در ایران از منظر سرمایه انسانی

صفحه 7-15
زهره سادات میرمقتدایی؛ داریوش رخ افروز؛ محمدحسین سالاریان زاده

2.

وضعیت نیاز‏سنجی خرید دستگاه‎های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391

صفحه 17-25
محمدرضا امیراسماعیلی؛ مژگان امامی؛ نادیا میرشکاری؛ ناهید زرین صدف

3.

ارزیابی کیفیت خدمات پرستاری با رویکرد تلفیقی IPA و QFD فازی (مورد مطالعه: بیمارستان شهید صدوقی یزد)

صفحه 27-40
سید حیدر میرفخرالدینی؛ اعظم سامیه زرگر

4.

مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بیمارستان‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران 93-92

صفحه 41-47
صدیقه محمداسماعیلی؛ نرگس جعفری

5.

تحلیل شکاف کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال اصلاح شده «مورد مطالعه: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مشهد»

صفحه 49-64
احمد لطیفیان؛ علیرضا خدیویان

6.

عوامل انگیزشی موثر بر شرکت پرستاران در برنامه‌های آموزش ضمن خدمت: مطالعه موردی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی – عمومی ‌دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 65-72
لیلا والی؛ امیر حسین فتاح پور؛ مهدی رعدآبادی؛ سید حسین صابری اناری

7.

نقش استقرار حسابداری تعهدی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مالی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی)

صفحه 73-79
علی اسلوب؛ عسکر پاک مرام

8.

تاثیر مخارج بهداشتی (دولتی - خصوصی) بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین: 2010 – 2000

صفحه 81-91
محسن بارونی؛ تورج هراتی خلیل آباد؛ جواد هراتی

9.

چکیده انگلیسی مقالات این شماره

صفحه 6-13


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب