1.

مکان‌یابی بهینه برای توزیع خانه‌های بهداشت روستایی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 7-20
فرحناز صدوقی؛ حجت حاتمی نژاد؛ جواد زارعی

2.

کاربرد مدل تحلیل حالات و اثرات خطا جهت بررسی خطرات مرتبط با دستگاه ونتیلاتور در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

صفحه 21-28
حمید جعفری؛ رضا مرادی؛ نجمه بهمن زیاری؛ حمزه یزدی؛ امین جان نثاری؛ کیوان رحمانی

3.

چابکی سازمان و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

صفحه 29-34
فاطمه سلطانی؛ مهدی صانعی؛ محمد امیری؛ احمد خسروی

4.

عوامل پیش‌بینی‌کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مرکز ناباروری یزد در سال 1393

صفحه 35-42
محمد رنجبر عزت آبادی؛ مهناز ایوگی؛ عارفه دهقانی تقتی؛ نجمه باقیان

5.

برآورد تابع تقاضای واردات گروه دارویی آنتی‌بیوتیک در ایران

صفحه 43-53
همایون رنجبر؛ سعید دائی کریمزاده؛ سید امیر حسین موسوی اصل

6.

تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران)

صفحه 55-65
خدایار ابیلی؛ یونس رومیانی؛ مهدی صحرائی بیرانوند

7.

تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان

صفحه 67-76
رضا مرادی؛ علی نعمتی؛ نجمه بهمن زیاری؛ آزاد شکری؛ ماهان محمدی؛ عبدالله سلطان تاجیان

8.

مقایسه تعهد سازمانی پرسنل بالینی وغیر بالینی شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران وعوامل موثر بر آن سال 1393

صفحه 77-87
نیره السادات روح اللهی؛ ابوالقاسم پوررضا؛ محمود محمودی؛ لادن قدمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب