1.

شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

صفحه 1-13
غلامرضا معمارزاده طهران؛ الهه امینی

2.

نظام پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 15-27
علی کارگر زنجانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی

3.

تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در سازمان آب و برق خوزستان

صفحه 29-42
سکینه شیرسوار شهاوند؛ فرج اله رحیمی؛ البرز قیتانی

4.

رابطه تناسب شغل و شاغل (رشته تحصیلی) و میزان بهره‌وری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (معاونت فنی) اهواز

صفحه 43-53
مهناز آهکی؛ عبدالعزیز هدایتی دزفولی؛ عبدالکاظم نیسی

5.

رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران)

صفحه 55-64
علیرضا امیرکبیری؛ سلمان شیخی

6.

رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی)

صفحه 65-80
رستم قره داغی؛ سارا شیخ بکلو؛ خدیجه موسویان

7.

موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران

صفحه 81-88
کرم اله دانش فرد؛ ولی اله اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب