1.

مکانیابی محل مناسب دفن زباله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی بخش هیر استان اردبیل)

صفحه 1-14
مهسا شهاب؛ مسعود مهدوی

2.

ارزیابی آسایش اقلیمی در مساکن روستایی شمال دشت قزوین با روش ET و شاخص PET

صفحه 15-26
حسین اینانلو؛ حسین محمدی

3.

ارزیابی اثر خصوصیات ساخت و بافت واحد های سنگی توده نفوذی الوند بر مقاومت رخنمون‌ها در برابر تخریب و هوازدگی

صفحه 27-41
حسین بختیاری؛ ابراهیم مقیمی؛ محمد رضا ثروتی

4.

تحلیل اثرات توسعه گردشگری تجاری بر تغییرات کالبدی- فضایی شهرها با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP مطالعه موردی: شهر بانه

صفحه 41-56
اسماعیل نصیری؛ علی احمدی

5.

ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری (نمونه موردی کلانشهر اهواز)

صفحه 57-72
مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ جعفر سعیدی

6.

تحلیلی بر میزان برخورداری شهرستانهای استان خوزستان با استفاده از مدل موریس واسکالوگرام

صفحه 73-84
نصرت فرهادی؛ ناصر اورک

7.

بررسی و تحلیل مدل‌های AHP و شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش دامنه‌های جنوبی البرز (منطقه تجریش تهران)

صفحه 85-97
محسن رنجبر؛ عسل فلک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب