1.

بررسی میزان تاثیر پذیری فرهنگی کودکان از برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان

صفحه 2-21
زهرا خلجی؛ سیدرضا صالحی امیری

2.

نقش برنامه‌های شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانه‌دار منطقه پنج تهران

صفحه 23-49
آذر قلی‌زاده؛ سپیده سیدصالحی

3.

وضعیت فرهنگی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش با تاکید بر جهانی شدن

صفحه 51-72
فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ رضا داستانی

4.

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

صفحه 73-93
اکرم زارع ابراهیم آباد؛ بی بی سادات میراسماعیلی

5.

علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا

صفحه 95-111
پدرام جوادزاده

6.

عوامل موثر فردی بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن

صفحه 113-123
فاطمه براتلو؛ مرجان خودی

7.

تبیین نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر)

صفحه 126-139
حامد دهقانان؛ ابراهیم رجب پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب