1.

تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی

صفحه 1-11
سید احسان شیرنگی؛ سمیرا خالقی؛ فهیمه بقایی؛ عباس منصوری؛ احسان پورمند

2.

تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه)

صفحه 13-27
لیلا غلامی؛ مسعود داوری؛ کمال نبی اللهی؛ حامد جنیدی جعفری

3.

بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی

صفحه 29-41
محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ میثم رمضانی؛ میر خالق ضیاء تبار احمدی

4.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز کوهستانی در ایران

صفحه 43-54
محمدرضا خزائی

5.

تعیین شاخص های مؤثر برای ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف حوضه آبخیز چغاخور

صفحه 55-71
پروانه محقق؛ مهدی نادری؛ جهانگرد محمدی

6.

ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری

صفحه 73-85
زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ ابراهیم امیری؛ مهدی پناهی؛ محمد حسین رحیمیان؛ مسعود قدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب