1.

ارزیابی وضعیت سیستم کنترل‌های داخلی در بیمارستان‌های آموزشی - درمانی شهر تهران پس از اجرای نظام نوین مالی

صفحه 7-19
رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ نوشین جزء خلیل پور

2.

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

صفحه 21-28
حسن فراتی؛ زهرا مهدیان

3.

ارائه و آزمون الگویی برای تبیین تقاضای القایی پزشک در ایران

صفحه 29-40
ابوالقاسم گل خندان؛ الهام فتح اللهی

4.

مدل‌سازی ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات درمانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)

صفحه 41-52
زهرا هاشمی؛ مرضیه فریدی ماسوله

5.

ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل

صفحه 53-63
هادی رزقی شیرسوار؛ عبدالایمان عموئی؛ میر محمد موسوی

6.

مطالعه تطبیقی عدالت در تامین مالی در مدل‌های بیمه سلامت

صفحه 65-73
محمد سعادتی؛ رامین رضاپور؛ ناصر درخشانی؛ مریم نقشی

7.

بررسی کشش درآمدی مخارج سرانه بهداشتی در کشورهای گروه دی هشت: رویکردهای رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) و رگرسیون متوسط میان گروهی (MG)

صفحه 75-89
علی رضازاده؛ محمد کلامی؛ صابر خداوردیزاده؛ مصطفی شکری

8.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)

صفحه 91-102
سعید خیاط مقدم؛ اسماعیل زمانی بیدختی؛ ابوالفضل منصوری کیا؛ محبوبه اسدی؛ مریم زارع حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب