1.

تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی

صفحه 2-10
احسان سپهوند؛ رسول محمدرضایی؛ باب اله حیاتی

2.

بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران

صفحه 12-30
مسعود صفایی پور؛ جعفر سعیدی

3.

ارزیابی کارایی و اثر بخشی مسیرهای دوچرخه سواری -شهروندان منطقه ۸ شهر تهران

صفحه 32-44
سید محمد قریشی

4.

ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

صفحه 46-61
سعید ملکی؛ سجاد منفرد

5.

طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز)

صفحه 64-74
میرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ ابراهیم علی‌پور

6.

ارزیابی توان بوم ساختی روستاها و نقش آن در توسعه منطقه‌ای از دیدگاه بوم گردشگری(نمونه مطالعه: روستاهای شهرستان لواسان)

صفحه 76-84
اسماعیل شیعه؛ مهکامه فتاحی

7.

تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران)

صفحه 86-97
سیده فاطمه حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب