1.

بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR

صفحه 2167-2154
رامین ابری، ودود رضویلر، افشین جوادی، محمد آهنگرزاده‌رضایی، تقی زهرایی‌صالحی .

2.

الگوی ژن‌های حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز

صفحه 2165-2172
هادی پورتقی .

3.

بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی

صفحه 2173-2178
امیرپرویز رضائی‌صابر .

4.

بررسی اثر کلونیدین خوراکی بر بیهوشی حاصل از تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید در خرگوش سفید نیوزلندی

صفحه 2179-2188
سیاوش صحت‌کاشانی، سروش محیط‌مافی .

5.

اثر جنسینگ بر بافت بیضه موش صحرایی نابالغ پس از جراحی اورکیدوپکسی

صفحه 2189-2198
سیداسماعیل صفوی، غفور موسوی .

6.

ارزیابی اثرات بی دردی، آرام بخشی و بالینی ناشی از تزریق داروی ترامادول با آسپرومازین در اسب

صفحه 2199-2206
روناک فدایی‌فر، احمد اصغری، سیدسعید عظمایی، مهدی سخا .

7.

تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) داروی ضد عفونی کننده آکوا استارت و بررسی آسیب‌شناسی آبشش در بچه ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 2207-2216
رامتین هوشنگی، مهدی سلطانی، سیدپژمان حسینی‌شکرابی .

8.

بررسی اثرات عصاره گیاه کامیفورا میرا در ترمیم آسیب تجربی عصب سیاتیک در خرگوش

صفحه 2217-2228
رحیم علیزاده، غلامرضا عابدی، جواد اشرفی هلان، کورش منصوری .


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب