1.

مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران

صفحه 1-12
مریم صابری؛ رویا دارابی

2.

بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه‌گذاری

صفحه 13-28
مهدی قلی‌پور خانقاه؛ رضا عیوض‌لو؛ سعید محمودزاده؛ مهدی رامشگ

3.

آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

صفحه 29-48
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی همتی آسیا برگی؛ لاله شعبانی برزگر؛ فاطمه خاکساریان

4.

ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران

صفحه 49-64
سیدیوسف احدی سرکانی؛ معصومه قاسم پور

5.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ

صفحه 65-86
محمدرضا مهربان پور؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ غلامرضا ثنایی

6.

ارزیابی اهمیت ویژگی‌های شخصیتی تحلیل‌گران بازار سرمایه به عنوان بعد سوم موفقیت آن‌ها

صفحه 87-100
خدیجه ابراهیمی؛ محسن دستگیر؛ زهره لطیفی

7.

بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی در سرمایه گذاری مطالعه موردی : صنایع خودرو سازی ایران

صفحه 101-112
یحیی صمدی مقدم؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ منوچهر منطقی

8.

رتبه‌بندی انواع روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر

صفحه 113-130
محمدرضا رستمی؛ علیرضا سارنج؛ ضحی سواری

9.

عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری

صفحه 131-146
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی زاده؛ بهرام عبادپور

10.

سبک‌های تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان

صفحه 147-164
حسین منوری؛ محمد راسخ

11.

تاثیر خالص هزینه‌های مالی بر روی ارزش شرکت‌ با استفاده از مدل سود باقیمانده در بازار سرمایه

صفحه 165-178
محمدحسین ستایش؛ محمد کیامهر؛ غلامرضا حاجی زاده

12.

بررسی ارتباط بین خوش‌بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

صفحه 179-196
جمال بحری ثالث

13.

بهینه سازی قواعد نماگرهای تکنیکال

صفحه 197-213
رضا تهرانی؛ حامد فقرایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب