1.

بررسی رفتار تصادفی الگوی بارش توسط مدلRDP در حوضه آبریز رودخانه سیمره

صفحه 1-14
احمد شرافتی؛ محمدرضا خزائی

2.

مطالعه تاثیرات هواویزها برکیفیت آب بارش در شهر تهران طی سال های 1391-1392

صفحه 15-30
دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام؛ مجید وظیفه دوست

3.

بررسی آزمایشگاهی حذف یون کادمیوم از محلول های آبی توسط بیو جاذب کاه گندم بهبود یافته

صفحه 31-47
ابوالفضل جهانگیری؛ الهام عامری

4.

بررسی اثر نانوتکنولوژی بر محیط‌زیست

صفحه 49-61
مریم لشکری زاده؛ مریم اسحقی

5.

مدل‌سازی مکانی – زمانی تغییرات تراز سطح آبهای زیرزمینی مناطق شهری و روستایی آبخوان کاشان با استفاده از تکنیک‌های GIS

صفحه 63-77
جواد صمدی؛ جواد صمدی

6.

ارزیابی کیفیت بصری مسیرهای پیاده‌روی در مناطق گردش‌گری طبیعی با استفاده از رهیافت ادراکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت، گرگان)

صفحه 79-92
سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی؛ سید حامد میرکریمی

7.

بررسی کارایی گیاه ختمی در جذب فلز سنگین سرب

صفحه 93-102
آسیه کلاه کج؛ مریم محمدی روزبهانی

8.

لاکتوباسیل های مقاوم جدا شده از پنیرهای محلی مناطق روستایی کردستان و کاربرد آن در سلنیت زدایی از آب و پساب

صفحه 103-117
مراحم آشنگرف؛ داود صاعدی

9.

مدلسازی روند تغییرات پوشش/ کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و شبکه خودکار (مطالعه موردی استان همدان)

صفحه 119-129
جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی؛ جهانگیر فقهی؛ علی طاهرزاده

10.

مقایسه روش‌های درون‌یابی مکانی جهت پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگل

صفحه 131-147
یونس سیفی؛ روح اله میرزایی

11.

مکان‌یابی محل دفن پسماند شهرستان بوکان با استفاده از منطق بولین و مدل سلسله مراتبی AHP))

صفحه 149-168
مصطفی میرآبادی؛ علی حسین عبدی قلعه

12.

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش در سطوح مختلف تحصیلی، بر کاهش آلودگی هوا در کشورهای منتخب منا

صفحه 169-180
صدیقه عطرکارروشن؛ زهرا فتحی

13.

بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان کشاورزی درباره توسعه پایدار

صفحه 181-195
مسعود رضایی؛ مهدی خدایی‌مطلق

14.

تلاشی در جهت ریزازدیادی گونه نمدار در شرایط درون شیشه‎ای

صفحه 197-209
کمال قاسمی بزدی؛ وحیده پیام نور؛ مصطفی مهرداد؛ اکرم احمدی

15.

تأثیر سمیت تحت حاد نانو اکسید روی (ZnO NPs) بر برخی شاخص‌های خون شناسی ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus

صفحه 211-219
سیدعلی اکبر هدایتی؛ عبدالرضا جهان بخشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب