1.

مقایسه روش های شبکه عصبی بیزین و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوبات معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: سیمینه رود)

صفحه 1-13
محمد علی قربانی؛ رضا دهقانی

2.

کاربردی از فرضیه پناهگاه آلودگی در شناسایی صنایع آلاینده: شواهدی از رابطه تجاری ایران- چین

صفحه 15-32
رضا اخباری؛ حمید آماده

3.

مقایسه روش فراکتال و کریجینگ جهت تخمین اثر مقیاس طولی بر ضریب انتشارپذیری عناصر ناپایدار در خاک

صفحه 33-50
یاسر حسینی؛ بهروز مهدی نژادیانی

4.

مطالعه عوامل موثر بر انتشار دی‏اکسیدکربن در کشور (با رویکرد تحلیل تجزیه لاسپیرز اصلاح شده)

صفحه 51-62
هدیه علیشیری؛ شهرزاد محمد خانلی؛ اعظم محمدباقری

5.

حذف فسفر از محلول آبی به وسیله فرآیند اکسیداسیون فنتون

صفحه 63-72
محمد ملکوتیان؛ محمد رضا حیدری؛ فهیمه اسدی

6.

جذب بیولوژیکی فلز Cu(II) توسط قارچ غیـر زنده Penicillium Camemberti: مطالعات ناپیوسته و بستر ثابت

صفحه 73-86
رعنا خلیل نژاد؛ موید حسینی صدر

7.

استفاده از تحلیل سلسله مراتبی جهت ارزیابی محیط زیستی- فنی کاربرد پسماندهای ساختمانی و صنعتی در لایه‌های روسازی راه

صفحه 87-103
محمد دلنواز؛ حسین حسن پور انزابی؛ حسین زنگویی

8.

بررسی تاثیر شهرنشینی بر انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (کاربرد مدل STIRPAT)

صفحه 105-119
حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیدعلی آل عمران

9.

عنصر بالکن و بررسی کارایی اقلیمی آن در ساختمان های مسکونی شهر تبریز بر اساس ضوابط ارایه شده مقررات ملی ساختمان

صفحه 121-134
حسن ابراهیمی اصل؛ رامین کلانتر؛ الناز حاجی ولیلی

10.

نقش فرم سقف درصرفه جویی میزان انرژی گرمایشی با معیار آسایش حرارتی محیط زندگی

صفحه 135-147
علی شرقی؛ نازنین عظیمی فریدنی

11.

متغیر های زیستگاهی موثر برپراکنش سوسماران منطقه حفاظت شده الوند (شهرستان خمین)

صفحه 149-160
حمیدرضا شمسی؛ حسن کریم زادگان

12.

ارزیابی پایداری محله های شهری با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: محله‌های منطقه 6 شهرداری تهران)

صفحه 161-178
علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ ثروت اله مرادی

13.

روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

صفحه 179-188
سید عباس پور هاشمی؛ اعظم پرنده مطلق

14.

عوامل مرتبط با میزان تلفیق آموزش‌های محیط زیستی و کشاورزی در برنامه‌های درسی مدارس توسط معلمان ابتدایی شهر زنجان

صفحه 189-199
زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس

15.

بررسی توان گونه گیاهی Ricinus communis در جذب داروی متفورمین هیدروکلراید

صفحه 201-210
سپیده حسینی؛ رکسانا موگویی؛ مهدی برقعی؛ گلناز تجدد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب