1.

تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی

صفحه 1-14
مسعود احمدی

2.

تأثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه: تبیین نقش میانجی‌گر سکوت سازمانی

صفحه 15-27
سید عبدالرسول حسینی؛ امین زارع

3.

کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی

صفحه 29-46
امین زارع؛ مسیح ابراهیمی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مجید رمضان

4.

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور)

صفحه 47-64
مریم ادیب زاده؛ رضا نجف بیگی؛ مرتضی موسی خانی؛ کرم اله دانش فرد؛ اکبر عالم تبریز

5.

مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن

صفحه 65-82
عیسی سیلاوی؛ احمد سرداری؛ یوسف رشیدی کیا

6.

تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان)

صفحه 83-97
سعید لندران اصفهانی؛ سیدحسن حسینی؛ محسن حبیبی؛ مهدی صمیمی

7.

روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010)

صفحه 99-116
حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی

8.

تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان

صفحه 117-129
بلال نظریان؛ اسداله مهرارا؛ طاهره خیری گلسفیدی

9.

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)

صفحه 131-147
نعیمه تذکری؛ محمد فیضی

10.

راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

صفحه 149-162
اکبر پورحسن هرزندی؛ غلام رضا رحیمی

11.

ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

صفحه 163-174
خیراله سربلند

12.

رابطه سرمایه انسانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد)

صفحه 175-189
فاطمه گودرزی

13.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه)

صفحه 191-203
سیده لعیا مرتضوی؛ ابوالحسن فقیهی

14.

رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 205-220
مریم صادقی؛ امیر گروسی

15.

تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران)

صفحه 221-233
بهاره بابایی؛ سودابه جلیلی؛ مجتبی کیائی

16.

تاثیر شهرت سازمانی بر بازاریابی سبز از دیدگاه بانوان مصرف کننده محصولات ارگانیک

صفحه 235-247
صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران؛ نفیسه ملا صالحی

17.

شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 249-261
ابریشم رشیدزاده دوان؛ محمد عطایی؛ مهدی الوانی؛ ناصر حمیدی

18.

طراحی مدل مدیریت مسیر ارتقاء شغلی کارمندان بانک ملی ایران

صفحه 263-281
هوشنگ یاورپور؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده

19.

مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه)

صفحه 283-293
سعیده نیک فرجام؛ عبد الحمید پاپ زن

20.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان

صفحه 157-180
منصوره صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب