1.

دیالکتیک عام و خاص و تغییرات فرهنگی توسعه ‌محور

صفحه 7-19
عادل عبدالهی

2.

حس تعلق محله ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: تهران، محله ارامنه الف)

صفحه 21-33
زهرا عربی؛ سمیرا طاوسی؛ سمیه سادات موسوی

3.

بررسی مواجهه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با ابژه آمریکا در دوره سازندگی از منظر تحلیل گفتمان

صفحه 35-53
مریم جمشیدی؛ مهرداد نوابخش

4.

نقش وسایل ارتباط جمعی در مشارکت اجتماعی دانشجویان (رشته های جامعه شناسی و علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه های شهر تهران)

صفحه 55-68
افسانه مظفری

5.

مطالعه تغییر سبک زندگی و اثرات و پیامدهای آن بر تولید و توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)

صفحه 69-86
ارسطو یاری حصار؛ وکیل حیدری؛ ریحانه نارینی

6.

ارزیابی میزان تاثیر مهارت های شهروندی بر ارتقای توسعه اجتماعی (مورد مطالعه: مناطق 3، 7 و 14 تهران)

صفحه 87-103
سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

7.

بررسی مسئله اشتغال و راهبرد توسعه پایدار با روش تحلیل تغییر - سهم

صفحه 105-117
حمید سپهر دوست؛ مهسا باروتی

8.

بررسی اثر جهانی شدن فرهنگی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر ارزش های معطوف به توسعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

صفحه 119-130
سوسن سهامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب