1.

الگوی عِلّی ارتباط بین تعهد حرفه ای، جامعه پذیری سازمانی و افشای اسرار دانشجویان رشته مدیریت استان قزوین

صفحه 7-19
محمد مهدی مظفری؛ مرتضی قلیج

2.

تحلیل جامعه شناختی شکاف نسلی فرزندان و والدین در انتظار از نقش یکدیگر در خانواده شهری ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 21-43
حبیب الله کریمیان؛ مهرداد نوابخش

3.

بررسی جامعه شناختی نقش خانواده در جامعه پذیری بهداشتی (مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 45-56
طوبی پیرو؛ باقر سارورخانی؛ علیرضا کلدی؛ حبیب الله زنجانی

4.

بررسی نقش توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی : کشورهای ایران و ترکیه)

صفحه 57-68
سمیرا متقی

5.

بررسی رابطه نسلی و الگوی گذران فراغت در استانهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی

صفحه 69-80
فروزنده جعفرزاده پور

6.

بررسی نقش مدیریت شهری در افزایش مشارکت های اجتماعی با تاکید بر محله محوری (مطالعه موردی: منطقه ۸ تهران)

صفحه 81-94
رضا علی محسنی؛ بنیامین نعیمایی

7.

تحلیل رابطه بعد اجتماعی حمل و نقل شهری و توسعه اجتماعی در شهر تهران

صفحه 95-108
صدیقه نظری؛ سروش فتحی

8.

مطالعه کیفی توسعه و تغییر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصلاح اخلاق کار در سازمان های دولتی (مورد مطالعه استان گلستان)

صفحه 109-123
مجتبی رنجبر؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب