1.

شناسایی علل وقوع فرسایش خندقی با تاکید بر خصوصیات خاک(مطالعه موردی حوزه آبخیز آق امام)

صفحه 1-14
مریم محمدابراهیمی

2.

تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن

صفحه 15-26
سید حسن طباطبائی؛ سیدمحمد موسوی

3.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه

صفحه 27-39
مجتبی حیدری؛ محمدرضا خزائی

4.

تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی

صفحه 41-52
فاطمه حشمتی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ سیدحسن طباطبائی

5.

تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک

صفحه 53-68
علی رضا واعظی؛ حسین بیات؛ سعید رحمتی

6.

مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم

صفحه 69-90
مریم سلطانی؛ حمزه علی علیزاده

7.

تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای

صفحه 91-104
حبیب نظرنژاد؛ اسلام قهرمان‌نژاد؛ میرحسن میر‌یعقوب‌زاده

8.

بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان)

صفحه 105-122
سید کریم افشاری پور؛ سعید حمزه؛ سامان نادی زاده شورابه

9.

اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت

صفحه 123-136
شهرام شاه محمدی کلالق؛ حسین بیرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب