1.

شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop

صفحه 1-19
زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ مهدی پناهی؛ ابراهیم امیری

2.

کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما

صفحه 21-37
مهرداد نوروزی؛ سیدحسن طباطبائی؛ محدرضا نوری

3.

بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه)

صفحه 39-54
علی رضا جمشیدیان؛ محمد حیدرنژاد؛ مریم محمدزاده

4.

کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج

صفحه 55-69
حدیث یاقوتی؛ ابراهیم پذیرا پذیرا؛ ابراهیم امیری؛ محمدحسن مسیح آبادی

5.

بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT

صفحه 71-87
خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی

6.

استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک

صفحه 89-102
سپیده مفیدی؛ مهناز اسکندری؛ ابراهیم پذیرا؛ مهدی همایی

7.

بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف

صفحه 103-113
آرش تافته؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

8.

تاثیر شکل ذرات محیط متخلخل بر انتشارپذیری طولی: انتقال آلایندهها

صفحه 115-130
قاسم میرزائی

9.

تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی

صفحه 131-149
علی حکمت زاد؛ مسعود داوری؛ محمدعلی محمودی؛ کمال نبی الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب