1.

بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-15
شکراله خواجوی؛ محسن رحمانی

2.

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط

صفحه 17-27
سیدبابک ابراهیمی؛ امیرسینا جیرفتی؛ متین عبدی

3.

خُلق اجتماعی و رفتار سرمایه‌گذاران؛ شواهدی از رفتار جمعی سرمایه‌گذاران در ماه‌های مذهبی

صفحه 29-42
سبحان اسکینی؛ علیرضا آقاجانی

4.

انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش میانگین واریانس مارکویتز با بهره‌گیری از الگوریتم‌های مختلف

صفحه 43-53
جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک‌مرام؛ مصطفی ولی‌زاده

5.

تبیین رابطه بازدهی و نوسانات همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه‌گذاری

صفحه 59-71
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ جعفر جولا

6.

معمای صرف سهام در چارچوب مدل عادات با توابع واکنش فازی: شواهدی از ایران

صفحه 73-89
علیرضا عرفانی؛ سولماز صفری

7.

مدل‌سازی بازده مالی با استفاده از مدل "مارکوف ترکیبی متغیر بازمان نرمال-گارچ"

صفحه 91-102
شیرین علیپور؛ فاطمه عزیززاده؛ خسرو منطقی

8.

آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 103-118
میرفیض فلاح شمس؛ میثم احمدوند؛ هادی خواجه‌زاده دزفولی

9.

ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت با تأکید بر نقش محدودیت‌های مالی و افق زمانی سرمایه‌گذاری سهامداران

صفحه 119-132
یونس بادآور نهندی؛ الهه سرافراز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب