1.

تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران؛ رهیافت رگرسیون چندک

صفحه 1-13
موسی بزرگ اصل؛ فرخ برزیده؛ محمد تقی صمدی

2.

سنجش تأخیر در انعکاس اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 15-27
علی ابراهیم نژاد؛ مهدی پدرام راد

3.

انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه‌ریزی خطی

صفحه 29-41
علی‌اصغر انواری رستمی؛ مهدیس تقوی؛ محمد ابراهیم آقابابائی

4.

رابطه ریسک درماندگی مالی و خلاف‌‌قاعده شتاب در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 43-55
حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ میثم احمدوند؛ محمدجواد ساده‌وند

5.

طراحی و کالیبراسیون یک مدل DSGE کینزین جدید با پویایی بازار سهام در اقتصاد ایران

صفحه 57-75
احمد صلاح منش؛ سیدعزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ عبداله پورجوان

6.

مقایسه الگوریتم ژنتیک و علف های هرز در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه مدل AR غیرخطی و میانگین ساده در پیش بینی بازده مورد انتظار

صفحه 77-84
مجید فشاری؛ پوریا مظاهری‌فر

7.

نقش محیط های تورمی دردرجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران: رهیافت الگوهای مارکوف –سویچینگ

صفحه 85-100
مریم لشکری‌زاده؛ دنیا احدیان پور پروین

8.

آزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام

صفحه 101-115
مهران متین فرد؛ صحبت صلاح ورزی

9.

بررسی کارایی فرایند لوی در قیمت گذاری اختیار معاملات

صفحه 117-127
سیدعلی نبوی چاشمی؛ راضیه بهرام‌زاده

10.

ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 129-144
فریدون رهنمای رودپشتی؛ عبدالرضا محسنی

11.

بررسی نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 145-163
زهرا شیرازیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب