1.

بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام خاورمیانه با استفاده از تحلیل خوشه ای

صفحه 1-14
بهناز نانوای سابق؛ علی فقه مجیدی؛ احمد محمدی

2.

ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)

صفحه 15-36
جعفر باباجانی؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ امین غزالی

3.

قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر سقوط مورد انتظار قیمت سهام

صفحه 37-48
زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت

4.

بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از انعطاف پذیری بر بازده سهام

صفحه 49-67
مصطفی حیدری هراتمه؛ شمس‌اله شیرین‌بخش

5.

ارزیابی صرفه جویی به مقیاس بانک‌های بورسی کشور با استفاده از مفاهیم تئوری محدودیت‌ها

صفحه 69-81
سید مجتبی صالحی؛ محمدحامد خانمحمدی

6.

استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل‌های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 83-93
فریماه مخاطب رفیعی؛ کامیار نوربخش

7.

ابزار تنظیم‌ بازار مالی در ایران و انگلستان

صفحه 95-112
حسین منوری؛ محمد راسخ

8.

تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر بازده بازار سهام ایران به روش خود رگرسیون برداری بیزین

صفحه 113-127
ولی نادی قمی؛ نسترن فرنیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب