1.

افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی)

صفحه 11-47
محمد اشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ بهزاد رضوی فرد؛ یاسین صعیدی

2.

چالش‌های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ‌های دریایی در پرتو فناوری‌ها و روش‌های جدید

صفحه 49-88
بهزاد سیفی؛ حسین شریفی طراز کوهی؛ کارن روحانی؛ رضا نصیری لاریمی

3.

گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین)

صفحه 89-114
سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ نگین موسوی مدنی

4.

جستاری بر رویکرد نظام کیفری ایران به اثبات معنوی (با تکیه بر مفهوم علم قاضی)

صفحه 115-151
مسعود همت؛ حمیدرضا حیدرپور

5.

اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 153-184
بهروز نوروزی؛ نسرین مهرا؛ علی صفاری؛ محمد علی مهدوی ثابت

6.

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان (مطالعه موردی: نوجوانان پسر 13 تا 19 سال شهر آزادشهر)

صفحه 185-206
آذر اسکندری چراتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب