1.

مقایسه مدلهای خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و استاتیک در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز

صفحه 1-14
محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد ولی پور؛ سید محمودرضا بهبهانی

2.

مطالعه تأثیر شارژ الکتریکی قطرات آب بر بازده اسکرابر مه پاش در حذف ذرات سیلیس

صفحه 15-26
مجید بیاتیان؛ عبدالرحمن بهرامی؛ رستم گلمحمدی؛ فرشید قربانی شهنا

3.

بررسی تصفیه زیستی فنل به کمک باکتری های بومی جدا شده از پساب حاوی فنل

صفحه 27-38
سمیه اسکندری؛ آرزو طهمورث پور؛ مهران هودجی

4.

رنگ زدایی رنگ زاهای نساجی توسط فانروکایت کریسوسپوریوم تثبیت یافته بر سنگ معدنی آذرین

صفحه 39-48
رسول قاسم زاده؛ افضل کریمی؛ فرزانه وهابزاده

5.

بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک

صفحه 49-60
مسعود طبری؛ آزاده صالحی

6.

جداسازی باکتری های تجزیه کننده تولوئن از خاک پتروشیمی اصفهان

صفحه 61-66
عباس اخوان سپهی؛ الهه ناظر؛ باقر یخچالی؛ محمدرضا ناظر

7.

برآورد خسارت تخریب پوشش گیاهی واقع درمحدوده دریاچه سد سازبن

صفحه 67-80
زهرا عابدی؛ ناصر محرم نژاد؛ برهان ریاضی؛ مریم بیات

8.

بررسی آلودگی میکروبی رودخانه هراز و تعیین کاربری های مجاز آب رودخانه با توجه به استانداردهای جهانی

صفحه 81-94
ناهید شهسواری پور؛ عباس اسماعیلی ساری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب