1.

آزمون ارتباط استقلال هیات مدیره ، اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی

صفحه 1-14
طاهره شجاع للـه کائی؛ بهزاد نیک‌کار

2.

آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی

صفحه 15-28
مهدی مران جوری؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ زهرا پورزمانی؛ سید محمد رضا رییس زاده

3.

رفتار نامتقارن هزینه: مروری بر متون و روش‌شناسی

صفحه 29-50
محبوبه سادات مرتضوی نصیری؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی‌مهد

4.

شناسایی و بررسی روابط درونی بین عوامل مؤثر براستقرار کمیته‌ی حسابرسی اثربخش به منظور ارتقاء سطح حاکمیت شرکتی در بانک ها

صفحه 51-64
محمدعلی بیداری؛ رضوان حجازی؛ بیتا مشایخی

5.

هزینه نمایندگی و ارزش اطلاعات حسابداری در بازار رقابتی

صفحه 65-74
جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم؛ فرانک علی محمدی

6.

لابی‌گری شرکت، دیدگاه و محافظه‌کاری حسابداری

صفحه 75-92
محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ نادر نقش بندی

7.

نقش نظام راهبری اطلاعات حسابداری باکیفیت در انتخاب سرمایه‌گذاری

صفحه 93-106
علی محمد علی محمدی؛ افسانه توانگر؛ محمدجواد شریفی

8.

عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل‌های داخلی مطالعه موردی: بانک‌ها و شرکت‌های دولتی آذربایجان‌غربی

صفحه 107-122
بابک مرادی؛ جمال بحری ثالث

9.

بررسی ارتباط بین تنوع محصول، کاربرد فناوری پیشرفته تولید و پذیرش سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 123-148
احمد ناصری؛ مهدی محمدی؛ حسن یزدیفر

10.

طراحی یک مدل شایستگی برای مدیران در راستای سود دهی سازمان،مورد مطالعه قطار شهری تهران

صفحه 149-166
فرناز بهشتی زواره؛ ایرج سلطانی؛ سیدعلی‌اکبر نیلی پور طباطبایی

11.

فرا تحلیل ارتباطات درون شبکه‌ای کنشگران با یکدیگر و ارائه مدل ارتباطات بر اساس سیستم اطلاعات حسابداری ایران

صفحه 167-186
پروین صدری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام

12.

عملکرد حسابرسی داخلی در ایران از دیدگاه مدیران حسابرسی داخلی: رویکرد کلاسیک نظریه بنیانی

صفحه 187-200
محمدرضا نیکبخت؛ مریم قدس حسن آباد

13.

رابطه انواع مالکان نهادی، محافظه کاری حسابداری و چسبندگی هزینه

صفحه 201-214
محمد محمدی؛ مجید زنجیردار

14.

تأثیر کاهش سود تقسیمی بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها

صفحه 215-224
مینا نوری صفت؛ عباس اللهیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب