1.

مدل‌سازی و تحلیل سناریوهای آینده نظام بانکی در ایران

صفحه 1-14
علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی؛ نیما لطفی فروشانی

2.

طراحی و تبیین مدل یکپارچه تفکر استراتژیک به عنوان شایستگی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)

صفحه 15-30
نیما رحمانی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمند؛ محمدتقی امینی

3.

طراحی مدل مطلوب آینده نگاری شرکتی (مطالعه موردی: شرکتهای مدیریت صادرات)

صفحه 31-46
سهیل دادخواه؛ روح الله بیات؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک؛ ابوالقاسم ابراهیمی

4.

کشف و احصاء عوامل مؤثر بر نوآوری در یگانهای نظامی

صفحه 47-66
مهدی صمیمی؛ سیدحسن حسینی

5.

نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی: مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی

صفحه 67-72
مریم عابدینی؛ ناصر میرسپاسی؛ فریده شناس

6.

طراحی مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین سبز چند محصولی صنعت خودرو در شرایط عدم اطمینان

صفحه 83-100
داود خدادادیان؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی

7.

پیش‌بینی تقاضـای جهانـی نفت خـام اوپک با استفـاده از مدل‌هـای خودرگرسیون برداری، خود توضیح جمعی و جستجوی گرانشی

صفحه 101-118
حشمت اله عسگری؛ محمدرضا امیدی؛ زهرا ملکی نیا؛ علی اکبر امیدی

8.

خاستگاه آینده‌نگاری و جایگاه آن در سیاستگذاری بخش عمومی

صفحه 119-136
بهزاد مشعلی؛ حسن شیبانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی اله قنبری

9.

مدل مهارت های زندگی نسل دیجیتال در ایران (نظام متوسطه دوم)

صفحه 119-136
پریسا زمانی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ نادر قورچیان

10.

مصرف نمایشی جوانان: آینده‌ی مصرف‌گرایی

صفحه 149-172
سیدنوید نوربخش؛ پژمان جعفری؛ فرهاد غفاری؛ یزدان منصوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب