1.

شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور

صفحه 1-17
رستم قره داغی

2.

تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند)

صفحه 20-38
زهرا رجایی؛ فاطمه بنایی

3.

طراحی الگوی تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران)

صفحه 39-53
جواد فدایی؛ مسعود پورکیانی

4.

تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 55-66
افشار کبیری؛ سیدمحمد سیدعلوی

5.

نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران

صفحه 67-81
زین العابدین امینی سابق؛ زهرا گچ پزیان

6.

ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان

صفحه 83-94
سعید شهابی نیا؛ غلامرضا کرمی

7.

تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان)

صفحه 95-112
شمیم وزیری؛ علی فرهادی محلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب