1.

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی

صفحه 1-10
وحیده بیرجندی؛ سید محمود حسینی؛ محمد چیذری؛ ایرج ملک محمدی

2.

شناسایی موانع پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه بنیادی

صفحه 11-20
بهمن خسروی پور؛ سهیل نصرتی؛ جعفر یعقوبی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل‌های آب بران شبکه آبیاری دشت قزوین

صفحه 21-28
ایرج رشوند؛ مهدی میردامادی؛ فرهاد لشگرآرا

4.

تحلیل موانع آموزشی- ترویجی توسعه کشت محصولات مقاوم به کم‌آبی در شهرستان خرم‌آباد

صفحه 29-40
حسین میخک؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی

5.

بررسی روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تأثیر آن بر مؤلفه‌های توسعه پایدار (مطالعه موردی: حوضه زاینده رود استان اصفهان)

صفحه 41-58
سیدعلیرضا قدیمی؛ عبدالحمید پاپزن؛ عباس امینی

6.

موانع توسعه کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

صفحه 59-68
کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب