1.

شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)

صفحه 7-18
میرمحمد موسوی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار

2.

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر بهره‌وری پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی: یک مطالعه نیمه تجربی

صفحه 19-26
طاهره مقدس؛ آزاده نوری

3.

‌‌هم‌گرایی سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی

صفحه 27-40
عزیز رضاپور؛ سمیرا علی پور؛ وحید علی پور؛ مریم سلیمانی موحد

4.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان‌های شهر بیرجند)

صفحه 41-51
سید علی بنی هاشمی؛ زهرا حیدرنیا؛ وحید الهیاری

5.

پیش‌بینی سرانه مخارج بهداشتی در ایران تا افق 1420 با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات

صفحه 53-66
ابوالقاسم گل خندان؛ سمیه صحرائی

6.

ارائه مدل سنجش رضایت‌مندی عمومی از عملکرد سیستم‎های بهداشتی و درمانی

صفحه 67-77
یاسمن عرب عامری؛ علی اکبر حسنی

7.

ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس

صفحه 79-89
عباس جهانگیری؛ محمد جهانگیری

8.

مروری جامع بر مراقبت‌های بیمارمحور در بیمارستان

صفحه 91-98
امیر حسین فرهادفر؛ امیراشکان نصیری پور؛ کامران حاجی نبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب