1.

طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان

صفحه 5-12
آذین جلالی؛ محمود گلابچی

2.

رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی

صفحه 13-26
مریم چشمه قصابانی؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب

3.

ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

صفحه 27-36
نعیمه رضائی؛ فرناز فرجی

4.

اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

صفحه 37-48
محمد نقی زاده؛ مریم نجفی

5.

قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران

صفحه 49-60
روزبه زمانیان؛ محمدتقی پیربابایی؛ پویا جودی گل لر؛ پیمان زاده باقری

6.

نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان)

صفحه 61-74
ندا منصور حسینی؛ علی جوان فروزنده

7.

ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL

صفحه 75-88
پریسا احدی

8.

تبیین مبانی معرفت شناسی معماری و شهرسازی با نگرش سیستمی

صفحه 89-98
نسیم اشرافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب