1.

کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

صفحه 1-18
سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری

2.

تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی

صفحه 19-28
ساسان خطیبی؛ لیلا زارع؛ محمد هادی کابلی

3.

نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

صفحه 29-38
هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان

4.

تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران)

صفحه 39-48
راما قلمبر دزفولی؛ نگار فرزادی مقدم

5.

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری

صفحه 49-64
سیده سمیه میرمرادی

6.

مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان

صفحه 65-74
محمد علی تربیت جو؛ غلامرضا رستمی

7.

طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری

صفحه 75-84
منوچهر تمیزی؛ جمال‌الدین سهیلی؛ حسین ذبیحی

8.

برنامه ریزی فرهنگی و ارائه شیوه محاسبه سرانه برای طراحی موزه (نمونه موردی : موزه شهدای شهر شیراز)

صفحه 85-96
زهرا برزگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب