1.

تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین)

صفحه 1-20
حمیده نوری؛ علی مختاری؛ علیرضا بادیه نشین

2.

تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت

صفحه 21-36
جعفر نیکبخت؛ امیر طالعی

3.

ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد)

صفحه 37-50
عادله علی جانپور شلمانی؛ علی رضا واعظی؛ محمودرضا طباطبایی

4.

ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس)

صفحه 51-66
طاهره مقتدری؛ شهلا محمودی؛ عطا شاکری؛ محمدحسن مسیح آبادی

5.

اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه)

صفحه 67-86
امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد؛ تیمور سهرابی

6.

ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم

صفحه 87-102
امیر سلطانی محمدی؛ یزدان خدارحمی؛ سعید برومنئ نصب؛ عبدعلی ناصری

7.

تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری

صفحه 103-117
مهشاد سادات فرح بخش؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده

8.

بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز

صفحه 118-134
سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا

9.

طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل

صفحه 135-151
سید بهروز حسینی؛ علی صارمی؛ محمدحسین نوری قیداری؛ حسین صدقی؛ ًعلیرضا فیروزفر؛ جعفر نیکبخت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب