1.

نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها

صفحه 1-14
جواد اشرفی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد

2.

تبیین تجربی نظریه های ساختار سرمایه به منظور تعیین الگوی غالب در بازار سرمایه ایران (با تأکید بر صنایع دارویی و مواد غذایی بجز قند و شکر)

صفحه 15-34
رویا منعم؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام

3.

تاثیر رابطه سیاسی هیات مدیره شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی

صفحه 35-44
نیکی جمالی هنجنی؛ زهرا پورزمانی

4.

طراحی الگوی کیفیت حسابرسی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی

صفحه 45-68
اصغر کرمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ یوسف تقی پوریان؛ زهره حاجیها

5.

اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی

صفحه 69-84
امیر فیروزنیا؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

6.

ارائه مدل بودجه‌ریزی در تحلیل پوششی داده‌ها بر اساس ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری

صفحه 85-92
امینه قاضی؛ فرهاد حسین‌زاده لطفی؛ مسعود صانعی؛ قاسم توحیدی

7.

تأثیر کارایی مؤسسات حسابرسی بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک اثربخش

صفحه 93-104
سید منصور یزدانیان؛ محسن دستگیر

8.

آزمون تجربی واگرایی سود حسابداری در ایران

صفحه 105-116
مهدی مران جوری؛ رضیه علی خانی

9.

بهره هوشی شرکتها ابزاری برای بهبود مالی یا گزارشگری خدعه آمیز

صفحه 117-132
رضا ممشلی؛ علی کارشناسان

10.

تحلیل واکاوی محتوایی و پیوندی ارزش‌های اخلاقی در بی‌طرفیِ حرفه حسابرسی

صفحه 133-154
جواد بابایی خلیلی؛ محمد رضا عبدلی؛ حسن ولیان

11.

قضاوت حرفه ای در حسابرسی و اندازه گیری آن: مفاهیم، نظریه ها و چشم انداز تئوریک

صفحه 155-168
سید علی حسینی؛ ندا رسولی

12.

کمّی‏ سازی گزارش حسابرسان مستقل با رویکرد فازی و بررسی توان پیش‏بینی ورشکستگی گزارشات کمّی‏ شده در مقایسه با نوع گزارش حسابرسی

صفحه 169-184
علی پورطبرستانی؛ ایمان داداشی؛ محمدجواد زارع بهنمیری

13.

اولویت‌بندی و اعتباربخشی مدل جهت‌گیری انتخاب‌های ممکن فراروی کنشگران در نظریه حسابداری فرهنگی

صفحه 185-202
الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی

14.

بررسی ارتباط بین مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 203-214
امیررضا طاهری؛ غزاله طاهری

15.

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی با مدیریت مبتنی بر ارزش آفرینی و هزینه نمایندگی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی

صفحه 215-230
حسین جنت مکان؛ محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها

16.

بررسی ارتباط انعطاف‌پذیری رفتاری حسابرس و کیفیت حسابرسی در چارچوب پارادایم استرس نقش

صفحه 231-244
سید اسدالله عمادی؛ سید حسین حسینی

17.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی از دیدگاه گروه‌های مختلف بر کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 245-260
سعید انورخطیبی؛ رسول برادران حسن زاده؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده

18.

آزمون کیفیت حسابرسی و سازوکارهای حاکمیت شرکتی

صفحه 261-272
حسین بدیعی؛ یحیی حساس یگانه؛ علی ثقفی؛ جعفر باباجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب