1.

نقش هزینه های آموزشی دولت و خانوار در توسعه انسانیِ ایران

صفحه 7-19
شقایق صنعتگران؛ میثم موسایی؛ شهلا کاظمی پور

2.

تاثیر ظرفیت پذیرش اجتماعی گردشگری عشایری در توسعه پایدار (ایل قشقایی تیره هیبت لو‌)

صفحه 21-31
قاسم زارعی؛ هاتف حاضری؛ لیدا علی نژاد سلیم

3.

ارائه الگوی مطلوب شهر خلاق در کلانشهر تهران

صفحه 33-61
رضا مافی؛ محسن قدمی؛ محمدمهدی مظاهری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی

4.

تبیین علل توسعه نیافتگی استان کردستان ایران (با کاربست روش کیفی)

صفحه 63-75
سوما مردوخی؛ ایرج ساعی ارسی

5.

درآمدی بر پیکره بندی نابرابری با تاکید بر نهادهای اقتصادی و سیاسی در بستر توسعه: ارائه یک مدل مفهومی

صفحه 77-87
فاطمه قابل رحمت؛ سروش فتحی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی مرشدی زاد

6.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی معلمان نواحی 20 و 21 شهر تهران)

صفحه 89-100
علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سامر پوردانش

7.

تاثیر حمایت‌های اجتماعی توسعه‌پذیر بر رضایت‌مندی مشتری و رفتار شهروندی

صفحه 101-113
کریم حمدی

8.

تحلیل جنسیتی فرآیند توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان خلخال)

صفحه 115-128
فرهاد شکارچی؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده

9.

تاثیرسرمایه انسانی برعملکردسازمان باتوجه به نقش متغیرمیانجی سرمایه اجتماعی دردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

صفحه 129-140
سید محمود هاشمی؛ فاطمه السادات حافظی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب