1.

بررسی رابطه بین تعاملات سیاسی اعضای شورای شهر و توسعه اجتماعی شهر دولت آباد اصفهان

صفحه 7-20
اکبر زارع شاه آبادی؛ احمدرضا فتاحی دولت آبادی

2.

کشف فرصت های کارآفرینی فناورانه در حوزه نانوتکنولوژی

صفحه 21-42
احسان قاسمی؛ مهرداد نوابخش؛ نصرت اله شادنوش

3.

تحلیلِ کیفی پیامدهای اقتصادی و فرهنگی صنعتی‌شدن (مورد مطالعه، روستاهای حومه طرح پتروشیمی مهاباد)

صفحه 43-60
کریم علی نژاد؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین دانش‌مهر

4.

ساز و کارهای بین المللی مبارزه با فساد

صفحه 61-72
بهزاد رضوی فرد؛ حمیدرضا حسنپور

5.

بررسی مقایسه ای نقش فضای مجازی در توسعه اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های آزاد و سراسری شهر تهران

صفحه 73-86
ندا محمدپورخبازی؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی؛ سارا محمدپور

6.

جایگاه جریان سازی خبری روابط عمومی ها در جامعه

صفحه 87-98
افشین محمدی؛ افسانه مظفری؛ رها خرازی محمدوندی آذر

7.

مقایسه تحرک اجتماعی مردان و زنان در شهر تهران (جامعه مورد مطالعه : شهروندان تهرانی بالای 20 سال)

صفحه 99-110
بهرام قدیمی

8.

رابطه عوامل فرهنگی ومذهبی با شادمانی اجتماعی (مورد مطالعه: ساکنان شهر اصفهان)

صفحه 111-126
اصغر محمدی

9.

مفهوم "حاکمیت نوین" یا مفهوم "نوین حاکمیت"

صفحه 127-140
لیلی بروجردی

10.

راه‌حل توافقی و بهینه‌سازی چند معیاره در اولویت‌بندی توسعه فضایی (مورد پژوهی: شهرستان‌های استان اردبیل)

صفحه 141-156
فرهاد برندک؛ سید علی حسینی

11.

الگوی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری؛ کاربرد رویکرد کیفی

صفحه 157-170
عاطفه ابراهیم پور آهندانی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ مهدی خیراندیش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب