1.

راهکارهای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی پسماند نهاده‌های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط‌زیست شهرستان ساری

صفحه 1-14
حسین احمدی گرجی خیلی؛ سیدمهدی میردامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی

2.

تبیین‏ نیت سازگاری کشاورزان در مواجهه با گرد و غبار؛ مدل توسعه‏یافته نظریه انگیزش حفاظت

صفحه 15-24
فرانک صحرایی؛ امید مهراب قوچانی؛ آسیه‏ قربانی؛ احمد رضوانفر؛ منصور غنیان

3.

نقش دوره‌های آموزش مجازی ضمن خدمت در توانمندسازی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

صفحه 25-34
محبوبه آسیمه؛ امیر سلسله گر؛ مریم شریف زاده

4.

طراحی الگویی برای ترویج کشت محصول سالم در استان کرمانشاه

صفحه 35-48
مرضیه معرف؛ علیرضا پورسعید؛ رویا اشراقی سامانی؛ حامد چهارسوقی امین

5.

تأثیرات توانمندسازی بهره‌برداران کشاورزی در توسعه روستایی شهرستان سمیرم

صفحه 49-64
ناصر شفیعی ثابت؛ فرید فرهادی

6.

موانع استفاده اثربخش از شبکه‌های اجتماعی مجازی در ترویج و آموزش کشاورزی

صفحه 65-76
وحید محمدی؛ جعفر یعقوبی؛ علی شمس؛ سهیل نصرتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب