1.

سنجش امکان توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در آموزش دورۀ پایۀ طراحی معماری

صفحه 5-20
افرا غریب پور

2.

تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 21-36
آزاده پورتزک؛ سید حسین بحرینی؛ محمد نقی زاده

3.

نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه

صفحه 37-50
اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهران احسانی

4.

تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن

صفحه 51-62
ریحانه خرم رویی؛ امین ماهان؛ احمد علی فرزین

5.

شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد

صفحه 63-80
عبداله بقائی دائمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسین معز؛ پیام بهرامی

6.

باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل)

صفحه 81-92
سیده زیبا عقیلی؛ ناصر بنیادی

7.

نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه‌ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه‌های ملی و دانشگاه تهران)

صفحه 93-106
لیلا آرام؛ کاوه بذرافکن

8.

تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط

صفحه 107-120
مرجان خان محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب