1.

تبیین مفهوم مشارکت سازمانی و ارائه الگوی ارزیابی آن در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 1-16
عادل صلواتی؛ کیومرث احمدی؛ منصور ایراندوست؛ کرامت اله افخمی

2.

ارائه الگوی مفهومی توسعه دولت الکترونیک: بررسی توسعه دولت الکترونیک در برنامه اصلاح نظام اداری

صفحه 18-34
خسرو نوری؛ هادی همتیان؛ حسن فراتی؛ فرشاد فائزی رازی

3.

تأثیر خط مشی های منابع انسانی بر کیفیت سرمایه انسانی با نقش تعدیل‌گر تغییر نسل در شرکت های خانوادگی

صفحه 35-51
علی فرهادی محلی؛ نرجس شرافتی

4.

تحلیل آثار کاربرد فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفی تصمیمات یک بانک دولتی مورد مطالعه : بانک سپه

صفحه 53-64
فتاح شریف زاده؛ علیرضا مهدوی

5.

ارائه مدل مطلوب اصلاحات اداره امور عمومی در ایران (مطالعه موردی: نظام بازنشستگی و جبران خدمت)

صفحه 65-79
محمدرضا پورمند؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی؛ افسانه زمانب مقدم

6.

تدوین راهبردهای توسعة ورزش شرکت پالایش نفت آبادان

صفحه 81-95
رضا بالدی؛ حسین اکبری یزدی؛ شیوا آزادفدا

7.

ارائه الگوی عوامل تاثیر گذار بانکداری کارآفرینانه بر اساس نظام خط مشی گذاری

صفحه 97-112
سمیرا نظیفی؛ روح الله سمیعی؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی

8.

شناسایی محرک ها و پیامدهای یادگیری های غیر رسمی با استفاده از روش آمیخته اکتشافی

صفحه 113-128
سمیه زراعت کار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب