1.

توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران

صفحه 5-18
الناز باقرنژاد؛ محمدمهدی عزیزی

2.

بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول)

صفحه 19-30
سیده معصومه بزرگ زاده کلوری؛ سید نادر پورموسوی؛ بهزاد وثیق

3.

بررسی تطبیقی باغ‌های ایرانی چهل‌ستون و هشت‌ بهشت اصفهان با پارامترهای پایداری منظر در پاسخگویی به اهداف اقلیمی منطقه گرم و خشک

صفحه 31-42
هانیه فدایی تمیجانی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سید امیر منصوری؛ محسن فیضی

4.

نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌دهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها)

صفحه 43-54
رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد

5.

تحلیلی بر خوانش مخاطبان از فضای شهری (مطالعه موردی: ساکنان قدیمی محله تجریش)

صفحه 55-64
هما هدایت؛ فرح حبیب

6.

بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری

صفحه 65-80
علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی

7.

سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زیبایی‌شناختی در مسکن شهری (مطالعه موردی: محله جمال آباد)

صفحه 81-94
افسانه معصومی؛ مریم قلمبر دزفولی

8.

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چندمنظوره شهری (مطالعه موردی: مرکز چندمنظوره کوروش)

صفحه 95-108
شارین شیرمحمدیان؛ شادی عزیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب