1.

تحلیل پیش‌ران های خط مشی مالی بر نحوه تخصیص بودجه دولتی

صفحه 1-19
مرضیه افکاریان؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ حاجیه رجبی فرجاد

2.

ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

صفحه 21-41
الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی

3.

تبیین مصادیق زیست محیطی در شرکت‌ها با رویکرد پدیدار شناسی (مطالعه موردی:صنایع سیمان،آهک وگچ)

صفحه 43-61
روح اله بهارلو؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی

4.

نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی

صفحه 63-76
حدیثه درویش؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی

5.

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر پدیده برجستگی

صفحه 77-89
پروانه خالقی کسبی؛ محمدعلی آقایی؛ فرزین رضایی

6.

بررسی همگرایی معیارهای انعکاسی و ترکیبی کیفیت سود در واکنش به مؤلفه‌های انگیزشی مدیران

صفحه 91-106
عبداله حسین زاده؛ زهره حاجیها؛ سیدمحمود موسوی شیری؛ هاشم نیکومرام

7.

بررسی نقش خودگزینی و درونزایی بر رابطه بین هزینه یابی بر مبنای فعالیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 107-129
سینا خردیار؛ سیدمظفر میربرگ کار؛ مسعود اسدی؛ شعبان محمدی

8.

بررسی تاثیر متن مبتنی بر نگاره های مفهومی در یادگیری حسابداری مدیریت

صفحه 131-140
سمیه غفاری؛ علی خوزین

9.

کشف تقلب صورت‌های مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

صفحه 141-153
مهدی رضائی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی

10.

ارائه الگویی با هدف کاهش هزینه ریسک زنجیره تامین با رویکرد ترکیبی

صفحه 155-167
فریبا صلاحی

11.

بررسی نقش مالکیت دولتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و حق‌الزحمه حسابرسی: آزمون تجربی نظریه جیب بزرگ

صفحه 169-186
روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا؛ امیر عمادالدینی

12.

رابطه بین ایدئولوژی اخلاقی و استرس حسابداران رسمی

صفحه 187-199
رافیک باغومیان؛ حسین رجب‌دُری

13.

تأثیر مدیریت سود بر رابطه میان خطای پیش‌بینی سود و محافظه‌کاری حسابداری

صفحه 201-217
یاسر احمدی؛ بهمن بنی مهد؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ زهرا پورزمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب