1.

ارایه مدل ساختاری تفسیری خطی مشی گذاری مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت

صفحه 1-18
روح اله شاهمرادی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی

2.

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر ماهیت کار مدیران دولتی ایران

صفحه 19-35
حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی

3.

نقش عوامل درون و برون سازمانی در توسعه کارآفرینی دولتی (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

صفحه 37-58
مسعود پورکیانی؛ مهدی حسینس نوه؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ محمدجلال کمالی

4.

ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

صفحه 59-81
محمدجواد پوراسدی؛ کاوه تیمور نژاد؛ - محمدرضا ربیعی مندجین

5.

سنجش پایداری اجتماعی در محلات مرکزی شهر بابل با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری

صفحه 83-97
شهرام ملانیا جلودار؛ عبدالحسین دانشوری نسب؛ مریم مالمیر؛ سید حسن رسولی

6.

شناسایی، تبیین و سنجش علل شکل گیری رفتارهای سیاسی با رویکرد سازمانی و محیطی در کارکنان سازمان‌های دولتی

صفحه 98-114
علی خدادادنژاد؛ عبدالخالق غلامی

7.

تاثیر درک از عدالت سازمانی بر دلبستگی به کار: بررسی نقش میانجی امنیت روانی کارکنان

صفحه 115-131
نغمه کیهانیان؛ محمد صادق حسن زاده؛ مهناز همتی نوعدوست گیلانی

8.

بررسی تاثیر خط مشی های مدیریتی توسعه مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه

صفحه 133-144
مینا مصطفوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب