1.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان پاسخگویی در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب (مورد مطالعه؛ شهرداری منطقه 6 تهران)

صفحه 1-17
وحید آرائی؛ ابوالفضل قاسمی

2.

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتار خدمات بانکی بر اساس نظریه مم ها

صفحه 19-30
مهدی احسانی فرد؛ فرشاد فائزی رازی؛ علی اکبر امین بیدختی

3.

الگوی ابزار های سه ‌پایه اجرای سیاست فرهنگی

صفحه 31-47
فرشاد مهدی پور

4.

طراحی و آزمون الگوی بدبینی سازمانی با رویکرد قوم نگاری (مورد مطالعه شرکت های توزیع برق در سطح استان اصفهان)

صفحه 49-64
حسین صدری؛ محمدرضا دلوی؛ علیرضا شیروانی

5.

ارزیابی عملکرد کارکنان ستاد وزارت نفت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های فازی

صفحه 65-75
امین علیشاهی فولاد؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا مرادی؛ فخرالدین معروفی

6.

ارائه مدل مناسب سیاست‌گذاری اخلاقی در سازمان‌های ورزشی ایران

صفحه 77-90
میثم عیوضی؛ علیرضا امیرکبیری؛ فریده حق شناس؛ محمد رضا ربیعی مندجین

7.

شناسائی مؤلفه‌های رهبری اصیل مبتنی بر ابعاد اخلاقی از سوی پیروان در آموزش عالی

صفحه 91-105
اعظم رجبی مرام؛ الهام کاویانی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه

8.

مطالعه‌ی تجارب زیسته بازنشستگان با رویکرد سیاستگذاری در حوزه‌ی مدیریت بازنشستگی در بانک رفاه کارگران

صفحه 107-121
لیلا پارساضیابری؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ افسانه زمانی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب