1.

پالت خط مشی گذاری عمومی: مطالعه تلفیقی فراترکیب با فن دلفی

صفحه 1-14
نیما اسکندری نیا؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی

2.

شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های تاب‌آوری سازمانی باشگاه‌های ورزشی خصوصی

صفحه 15-27
بهمن ولی نژاد؛ فریده اشرف گنجوئی؛ محمدرضا اسماعیلی

3.

بررسی خط مشی گذاری ورزشی در ایران بر اساس مدل تعدد مرحعیت های تصمیم گیری پیر مولر

صفحه 29-48
جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام مفرد؛ حمید رضا ملک محمدی

4.

تبیین سبک‌های مدیریت در شاهنامه فردوسی بر پایه نگرش‌های اساطیری، حماسی و تاریخی

صفحه 49-63
علیرضا غنچه ای؛ رحمان غفاری؛ مسعود احمدی

5.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر رفتار اشتراک دانش کارکنان فناوری اطلاعات شرکت آبفا استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی

صفحه 65-79
فریبا نظری

6.

تاثیر اجرای خطمشی ارتقاء سلامت اداری بر سلامت سازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای (مورد مطالعه واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی)

صفحه 81-91
سعید کریمی؛ جعفر قهرمانی؛ ابولفضل قاسم زاده

7.

آسیب‌شناسی تعالی فردی معلمان، الگویی نوین در سیاست گذاری انتخاب معلم ممتاز

صفحه 93-109
میثم قویدل باجگیران؛ مسلم چرابین؛ الهام فریبرزی؛ احمد اکبری

8.

تدوین راهبردهای توسعه ورزش سالمندی در ایران در افق 20 سال

صفحه 111-127
صبیحه همدمی خطبه‌سرا؛ علی اصغر دورودیان؛ زهرا سادات مشیر استخاره؛ احد رضایان قیه باشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب