1.

تحلیل عسر و حرج به عنوان مبنایی برای طلاق قضایی

صفحه 9-32
علیرضا باریکلو؛ زهرا سادات راثی ورعی

2.

تأملی بر نسبت بین تعهد به ارائه ی اطلاعات و قاعده تحذیر

صفحه 33-57
ریحانه حسنپور؛ اسد الله لطفی؛ مرضیه پیله ور

3.

مطالعه تطبیقی ارث قبولی در وصیت تملیکی در فقه اسلام، حقوق ایران و مصر

صفحه 59-83
محمد مهدی عزیزاللهی؛ حجت عبادزاده؛ مهرداد صادقیان ندوشن

4.

امکان سنجی وقف پول اعتباری با توجه به فقه اسلامی

صفحه 85-114
ناصر علیدوستی شهرکی؛ سعید تاجیک زاده؛ سعید علیزاده

5.

آرای مختلف فقهی و حقوقی درباره تعیین مکان تسلیم مبیع در عقد سلف و نظر منتخب قانون مدنی

صفحه 115-129
نعمت غفاری؛ محمدصادق فاضل

6.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت

صفحه 131-168
محمدرضا کاظمی نافچی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان

7.

بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه 169-194
علی اکبر محمدزاده؛ محمد علی حیدری؛ احمدرضا توکلی

8.

مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی

صفحه 195-218
احسان مرادزاده؛ محمدحسن گلی شیردار؛ سید ابوالقاسم نقیبی

9.

واکاوی منشأ حق‌های اعتباری در فقه و حقوق

صفحه 219-238
سیدمحمود نبویان؛ سیدمحمدمهدی نبویان

10.

پژوهشی پیرامون حکم وصیت برای کافر با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

صفحه 239-259
فاطمه نجیب زاده؛ سید محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد حسن حائری

11.

ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه‌های فقهی

صفحه 261-291
تیمور یوسفی؛ مهدی شیداییان

12.

ساحت‌های اجتماعی در مکتب فقهی حله

محبوبه حسینی؛ عذرا انتخابیان؛ محسن رزمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب