1.

نقش فضای مرزی – پیوندی، در فرایند آفرینش معنا (ارزیابی توان معنا آفرینی فضا به کمک رویکرد نشانه شناسی)

صفحه 5-16
شروین میرشاهزاده؛ غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر

2.

مرمت شهری و باززنده سازی کانون های اجتماعی و آسیب شناسی (نمونه موردی: بافت تاریخی محله جلفای اصفهان)

صفحه 17-26
حسن اصانلو

3.

رویکردی تحلیلی به تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری

صفحه 27-36
مریم چشمه قصابانی؛ نوشین کریمى

4.

نمادگرایی در تاج محل

صفحه 37-48
حسین سلطان زاده

5.

بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری

صفحه 49-58
حمید ماجدی؛ جمال الدین سهیلی

6.

تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

صفحه 59-72
سید مصطفی مختاباد امرئی؛ امیر مسعود دباغ

7.

ضرورت مدیریت بحران های هویتی در فضاهای شهری

صفحه 73-82
محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی

8.

نظریه عمومی برای شهر های قرن بیست و یکم و انطباق آن با شرایط ایران

صفحه 83-92
زهره داوود پور؛ داریوش اردلان

9.

هویت بخشی به شهر از طریق بهره‌گیری از عناصر طبیعی(نمونه موردی شهر همدان)

صفحه 93-104
علی اصغر رحیمیون

10.

خانه، سنت و باززنده سازی محله جوباره در اصفهان

صفحه 105-117
محمدرضا پورزرگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب