1.

نقش عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در بزه‌ دیدگی در فضای مجازی

صفحه 7-23
عیسی خواجوند احمدی؛ سارا ابراهیمی

2.

تبیین نقش شبکه های اجتماعی مجازی در رفتار اقتصادی شهروندان تهرانی در دوره پسا تحریم

صفحه 25-35
نیما بزاززادگان؛ سید علی رحمان زاده؛ افسانه مظفری

3.

عملکرد سازمان تامین اجتماعی در تحقق عدالت اجتماعی

صفحه 37-52
مجید بدلی وند؛ حبیب الله کریمیان؛ سروش فتحی

4.

مطالعه جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالاهای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران

صفحه 53-75
سید جلال محمودی؛ مصطفی ازکیا؛ میثم موسایی

5.

تلویزیون، توانمندسازی فردی و فقر انسانی؛ تبیین چارچوب کارکردی

صفحه 77-98
میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی

6.

تبیین جامعه شناختی سهم سرمایه اجتماعی در تحرک اجتماعی

صفحه 99-113
سحر خسروی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین آقاجانی مرساء

7.

شهر و مسئله سکونتگاه های غیر رسمی: با تاکید بر روش های ساماندهی و توانمندسازی آن (مورد مطالعه: شهر ساری)

صفحه 115-129
رضاعلی محسنی

8.

تبیین تئوریک اثرات کارآفرینی بر توسعه پایدار با تاکید بر اندیشه ساختارگرا

صفحه 131-151
مهدی مختارپور

9.

نقش شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ شهری (مطالعه موردی: شهروندان شهرکرج در سال 1397)

صفحه 153-168
محمد امیری؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی

10.

بررسی روابط قدرتی – جایگاهی در شکل گیری احساس تعهد سازمانی در سازمان عمومی شهرداری تهران

صفحه 169-184
الهه گرگوندی؛ فرح ترکمان؛ سعید معدنی

11.

شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم ایران: یک رویکرد اجتماعی

صفحه 185-198
عذرا مرادی؛ امیر حسن ندایی؛ نادر محقق

12.

تأثیر عدم اطمینان محیطی بر گرایش کارآفرینانه با نقش میانجی سرعت نوآوری

صفحه 199-214
قاسم شیری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهلا سهرابی

13.

تحلیل جامعه شناختی تاثیر گروه های مرجع نوین بر فرایند شکل گیری اخلاق شهروندی در ایران در سه دهة اخیر (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکزی و علوم و تحقیقات 99)

صفحه 215-236
معصومه باشی؛ سیف اله سیف اللهی؛ نیر پیراهری

14.

توسعه راهکارهای جامعه شناختی رفع موانع و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ازدواج جوانان

صفحه 237-247
محسن علایی بوسجین

15.

مقایسه برنامه های توسعه کشور از نظر در بر داشتن ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی:

صفحه 249-263
سعید پسران رزاق؛ مهرداد نوابخش

16.

نقش اقتصاد خلاق در رشد اقتصادی کشورهای منتخب

صفحه 265-278
مریم لشکری زاده

17.

ارائه الگوی پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی)

صفحه 279-294
نیکی رزاززاده؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ نورمحمد یعقوبی؛ عالمه کیخا؛ ابراهیم حدادی

18.

تحلیل سیاست‌های فرهنگی تأثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران بر حفظ سرمایه اجتماعی در استان خوزستان

صفحه 295-307
عبدالامیر عذاریانی؛ حسن خیری؛ حسین اژدری زاده

19.

مطالعه جامعه شناختی عوامل مؤثّر بر مشارکت نخبگان در سیاستگذاری فرهنگی

صفحه 309-325
شیوا مقدم؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری

20.

مطالعه جامعه‌شناختی نقش باورهای فرهنگی جنسیتی در استعدادیابی ورزشی زنان

صفحه 327-335
سهیلا عبدی نعمت آباد؛ بهرام قدیمی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی؛ زهرا علی پور درویشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب