1.

بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی مدیران با بحرانهای مالی در چارچوب رویکرد نارسیسسم

صفحه 1-23
مجتبی ملکی چوبری؛ سینا خردیار؛ کیهان آزادی؛ بهمن اکبری

2.

آزمون مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد با تاکید بر نقش تعدیلی شکیبایی سهامداران اکثریت: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 25-44
حسین رستمی؛ فرزین رضایی؛ عبدالصمد خلعتبری

3.

مقایسه رتبه‌بندی سهام برتر با استفاده از مدل‌‌های تصمیم‌گیری چند معیاره تاکسونومی و پرومتی

صفحه 45-60
فرزانه هاشم لو؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی

4.

ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

صفحه 61-80
امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یدالله نوری فرد

5.

بررسی رابطه بین انتشار اخبار فساد مالی بانکها با قیمت سهام بانکها و شرکتهای تابعه

صفحه 81-103
زهرا دیانتی دیلمی؛ احمد حشمتی

6.

تدوین الگو و تعیین اولویت‌های موثر بر معیارهای نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل دیتا

صفحه 105-134
رستم رنجبر ناوی؛ محسن حمیدیان؛ علی باغانی

7.

بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری مالی توسط مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

صفحه 135-153
سیده شیما افتخاری سینجانی؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی

8.

بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورتهای مالی

صفحه 155-172
داود گرجی زاده؛ محمد حامد خان محمدی

9.

طراحی مدل توسعه متوازن صنعت حمل‌ونقل جادهای کالا مبتنی بر مدیریت راهبردی سرمایهها

صفحه 199-221
پرویز تورانی قزوینی؛ اصغر مشبکی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده

10.

ارائه الگوی اثر عدم اطمینان از نرخ تورم و بیش اعتمادی مدیران بر افزایش در سرمایه‌گذاری (مورد کاوی : شرکتهای دچار درماندگی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 223-242
هوشنگ علیپور؛ رضا تهرانی؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباس پور اسفندن

11.

آزمون وجود حباب سهام با استفاده از تکنیک های سوپریمم راست دنباله و توابع عکس العملی و تجزیه واریانس

صفحه 243-264
محمدرضا محجوب؛ سیدعلی نبوی چاشمی

12.

جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

صفحه 265-285
علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد حسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار

13.

اعتبارسنجی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی و حداکثرسازی ارزش شرکت

صفحه 287-318
وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده

14.

سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ و رشد اقتصادی

صفحه 319-342
سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح اله تاری؛ احمد جعفری صمیمی؛ عباس شاکری

15.

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تأکید بر سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی در ایران؛ کاربردی از آنالیز موجک پیوسته

صفحه 343-367
فاطمه السادات علوی؛ نظر دهمرده

16.

بررسی اثر لحنِ گزارش پیش بینی سود بر واکنش سرمایه گذاران و پیش بینی عملکرد

صفحه 369-388
محمود تورچی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ محمد رضا رازدار

17.

اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد با تاکید بر عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی

صفحه 389-410
فرهاد فضیلت؛ هاشم ولی پور؛ شادی شاهوردیانی

18.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل

صفحه 411-428
زهرا نصیری بنیاداباد؛ فاطمه صمدی

19.

تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک

صفحه 429-453
هادی فرنیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ تقی ترابی

20.

تبیین اثر مفاهیم گزارشگری مالی بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 455-473
ایرج خوش خلق؛ قدرت اله طالب نیا

21.

تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی ریسک اعتباری در بانک ها

صفحه 475-486
محمد رضا خضری پور؛ محمد حامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمید رضا کردلوئی

22.

ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

صفحه 487-498
رامین پور عبدالهیان تهرانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ جهانبخش اسدنیا

23.

کاربردهای نظریۀ بازی‌ها در تحلیل دانش سرمایه‌گذاری با استفاده از نظریۀ آشوب

صفحه 499-518
مسعود نوروزیان؛ موسی اکرمی؛ تقی ترابی؛ فرهاد حسین زاده لطفی

24.

ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از مدل‌سازی فرکشنال و مفهوم ارزش در معرض خطر

صفحه 519-537
محمودرضا خواجه نصیری؛ حمیدرضا وکیلی فرد

25.

ارائه مدلی برای تعامل دانشگاه با صنعت مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

صفحه 539-569
محمدرضا علمدار یزدی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری

26.

تخمین فرایندهای خنثی نسبت به ریسک درمدل های انتشارپرشی قراردادهای آتی سکه دربازاربورس کالای ایران

صفحه 571-590
ناهید مالکی نیا؛ حسین عسگری آلوج

27.

بازاریابی رسانه های اجتماعی و هویت اجتماعی برند با تمرکز بر تعامل مشتری در فرآیند سرمایه گذاری

صفحه 609-591
پیمان علیدوست ذوقی؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدرضا آزاده دل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب