1.

تحلیل نقد شوندگی بازار سهام مبتنی براصل سیالیت فیزیک: رویکرد نوین

صفحه 1-15
فریدون رهنمای رودپشتی

2.

طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت تصمیم

صفحه 35-55
علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد علی افشار کاظمی

3.

ارائه الگوی نوآورانه دامنه نوسان معاملات روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران؛ هم جهت با سیاست مالی و پولی بانک مرکزی

صفحه 57-77
هاشم نیکو مرام؛ محمد رضا منجذب؛ مهدی بیات منش

4.

مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین پایدار از دیدگاه مالی: رویکرد پویاشناسی سیستم

صفحه 79-102
فاطمه امین ناصری؛ سینا خردیار؛ حمزه امین طهماسبی؛ ابراهیم چیرانی

5.

رابطه بین سرمایه گذاری مالی و شاخص بهره وری مالم کوئیست بر اساس تحلیل پوششی داده ها در ساختار شبکه ای (مطالعه موردی : ایستگاه های مترو تهران)

صفحه 103-118
علی محمد قلی ها؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمدرضا شهریاری؛ محسن واعظ قاسمی

6.

شناسایی شاخص‌های بانک های در معرض بحران ورشکستگی بر اساس روش تحلیل تم

صفحه 119-147
مهناز مرشد زاده؛ محمود قربانی

7.

بررسی اثر گذاری حجم نقدینگی و درآمد سرانه بر بازار مسکن (با استفاده از مدل خودرگرسیون‌برداری)

صفحه 149-169
شهرام واحدی؛ فرهاد حنیفی؛ سیدجلال صادفی شریف

8.

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر توانمندی مدیریت منابع مالی تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

صفحه 171-203
محمدحسین عصاری؛ عباس خمسه؛ نصرت اله شادنوش

9.

بهینه سازی پورتفوی با استفاده از رویکرد کاپولا و ارزش در معرض ریسک چند متغیره شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 205-226
میرفیض فلاح شمس؛ امیر صادقی

10.

مدلسازی رابطه میان بهره‌وری، ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران

صفحه 227-240
سید مجید کوچکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمدرضا ُستایش؛ محمود همت فر

11.

ریسک نامطلوب سود و معیارهای مبتنی بر بازار ویژگی‌های سود

صفحه 241-257
مهدی دسینه؛ فرزانه حیدر پور؛ یداله تاری وردی

12.

ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 259-281
مجید مخلصی حوض سرخی؛ رحمت علیزاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ بردیا بهنیا

13.

تاثیر تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد مالی و ساختار سرمایه بانکها

صفحه 283-303
امیررضا کیقبادی؛ مرجان دامن کشیده

14.

ارائه مدل جامع تصمیم‌گیری مبتنی بر نگرش و رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از معادلات ساختاری

صفحه 305-330
زهرا حسین زاده؛ زادالله فتحی؛ حسین شفیعی

15.

تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

صفحه 331-352
هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی

16.

شناسایی مخاطرات برون‌سپاری قراردادهای فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: سازمان‌های سطح یک در شهر تهران)

صفحه 353-373
سید محمود حاج اکبری

17.

تاثیر مدیریت سود واقعی بر ادراک نامتقارن سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه: آزمون نقش تعدیلی نوسان های بیش از حد سهام

صفحه 375-399
لیلا زمانیان فر؛ بهمن بنی مهد؛ زهرا دیانتی دیلمی

18.

آزﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ تأثیر ﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ بین ﺭﯾﺴﮏ نقدینگی ﻭ عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 425-450
محمد بیدگلی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ مهدی تقوی؛ مرجان دامن کشیده

19.

پیش‌ بینی‌ روند‌ روزانه‌ قیمت‌ سهام‌ با‌ استفاده‌ از‌ متن‌ کاوی‌ احساسات‌ کاربران‌ شبکه‌ اجتماعی‌ و‌ داده‌ کاوی‌ نماگرهای‌ تکنیکال

صفحه 451-469
کامل ابراهیمیان؛ ابراهیم عباسی؛ اکبر عالم تبریز؛ امیر محمدزاده

20.

بهینه‌سازی الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از تلفیق الگوریتم ژنتیک و کنترل فرایند آماری فازی

صفحه 471-484
مجتبی دستوری؛ سعید مرادپور

21.

مرور سیستماتیک پژوهش‌های ادغام بانک‌ها در ایران و جهان

صفحه 485-509
امیر احسانی؛ مهرزاد مینویی؛ زاداله فتحی

22.

ارائه مدل تراکم صنعتی برای ارتقای نوآوری فناورانه در صنایع ایران (با رویکرد سرمایه گذاری) و ضرورت بکارگیری آن

صفحه 511-547
علی حسن زاده؛ سیدرضا سلامی؛ مقصود امیری؛ جهانیار بامداد صوفی

23.

ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل انسانی موثر بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران

صفحه 549-575
ارزو خسروانی؛ قدرت اله طالب نیا؛ فاطمه صراف

24.

اعتبارسنجی مدل توانمندسازی مالی مبتنی بر رویکردهای مالی درمانی

صفحه 577-597
مصطفی ملکی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا وطن پرست

25.

طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

صفحه 599-620
اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی

26.

بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر شاخص‌های کارایی تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران؛ رهیافت مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

صفحه 621-644
حامد توکلی پور؛ فائق احمدی؛ بیژن عابدینی؛ محمدحسین رنجبر

27.

اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری بررابطه بین سرمایه اجتماعی و بازده سرمایه گذاری(عملکرد)در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 645-663
سید جواد ابراهیمیان؛ عباسعلی پورآقاجان؛ جواد رمضانی؛ محمد مهدی عباسیان

28.

ارایه مدل قیمت گذاری عامل ناهمگن و شبیه سازی رفتار سرمایه گذاران در زمان نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 683-706
مهدی خوشنود؛ فریدون رهنمای رودپشتی

29.

دلایل شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی شرکت های غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 707-727
حسین یاراحمدی؛ مسعود طاهری نیا؛ ابراهیم گیوکی؛ قدرت اله طالب نیا

30.

تاثیر شاخص‌های عملکرد اجتماعی بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

صفحه 729-745
صابر اکبریان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ نادر رضایی؛ رسول عبدی

31.

ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

صفحه 747-773
رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده

32.

ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر رویکرد سه مرحله ای به منظور پیش‌بینی نکول شرکتی

صفحه 775-803
محمدجواد ساده وند؛ هاشم نیکو مرام؛ حسن قالیباف اصل؛ میر فیض فلاح شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب