1.

حق انتخاب حسابرس و اجتناب مالیاتی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

صفحه 1-16
افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد

2.

بهایابی مبتنی بر عملکرد در آموزش‌عالی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

صفحه 17-44
جواد مرادی؛ محمد حسین فتحه

3.

نقش واسطه ای فن های حسابداری مدیریت بر رابطه کنشگران سازمانی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی

صفحه 45-66
محمد نمازی؛ بهنام کرمشاهی

4.

افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و آثار آن‌ها (با تأکید بر انطباق تئوری‌های علامت‌دهی و مشروعیت)

صفحه 67-86
فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها

5.

رابطه‌ی میان هویت حرفه‌ای و بی‌طرفی حسابرسی: آزمون نظریه‌ی هویت اجتماعی

صفحه 87-96
لیلا ستاره؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ رویایی رمضانعلی

6.

بنیان‌های اخلاقی آموزش حسابداری و تمایل سهامداران مبتنی بر مدل کنفوسیوس

صفحه 97-113
فاطمه نصوری؛ محمد رضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ مهدی مشکی

7.

بررسی تاثیر کامیابی فراخود بر توسعه ارزش‌های اخلاقی حسابرسان

صفحه 115-127
شاهرخ بزرگمهریان؛ نرگس یزدانیان

8.

بررسی ابعاد راهبری شرکتی در بانک ها از دریچه پارادایم های نظریه اجتماعی

صفحه 129-143
محمد صالحی فر

9.

شناسایی مولفه های رفتار حسابرس مبتنی بر سرمایه اجتماعی به روش ترکیبی کیفی، دلفی فازی و ISM

صفحه 145-158
علیرضا زند؛ علی نجفی مقدم

10.

The effect of audit evidence on the auditor's report

صفحه 159-166
احمد فیضی زاده

11.

بررسی تأثیر شاخص‌های سرمایه فکری و عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟

صفحه 167-181
غلامرضا سلیمانی امیری؛ زهرا زارع آهن پنجه؛ فاطمه دانشیار

12.

بررسی اثرات کاهش پیچیدگی گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود

صفحه 183-203
غلامرضا بیگلرخانی؛ قدرت الله طالب نیا

13.

بهبود و ارتقاء مدل انتخاب حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک مؤدیان در نظام مالیاتی.

صفحه 205-222
علی صالحی؛ فاطمه صراف؛ ساسان مهرانی

14.

الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی یکپارچه در جامعه حسابداران رسمی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

صفحه 223-239
رحمت مشغولی چافی؛ محمود صمدی لرگانی؛ عبدالصمد خلعتبری لیماکی

15.

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و سبک یادگیری در دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از نظریه سبک یادگیری کُلب

صفحه 241-253
فیروز امینی خوئی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

16.

ارائه الگوی ضعف کنترل های داخلی براساس معیارهای کنترلی شاخص کیفی حسابداری

صفحه 255-267
عباس غفاری قاضیانی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی

17.

ارایه الگویی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی با بکارگیری روش دلفی و منطق فازی

صفحه 269-284
کرامت جعفری؛ کیهان آزادی هیر؛ مهدی فدائی

18.

طراحی مدل عملیاتی حسابرسی فرهنگی

صفحه 285-300
میترا آفتاب آذری؛ رضا رسولی

19.

تبیین اثر سیاسی و اخلاقی رفتارهای مدیریت بر سطح افشای ریسک در گزارشگری مالی سالانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران

صفحه 301-314
ایرج خوش خلق؛ حمیدرضا وکیلی فرد

20.

بررسی و مقایسه کارایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده و سیاست مالیاتی موسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات با استفاده از رویکرد فازی

صفحه 315-326
ابوالفضل کزازی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ اسفندیار جهانگرد؛ رضا واعظی؛ مهرداد مهرکام

21.

ارائه و ارزیابی مدل تمکین مالیاتی اشخاص حقوقی براساس دیدگاه خبرگان مالیاتی با استفاده از تئوری زمینه ای در نظام مالیاتی ایران

صفحه 345-360
سعید کریمی؛ محمدحامد خان محمدی؛ محبوبه جعفری

22.

بررسی اثرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 361-379
طاهر ابراهیم زاده؛ نوروز نوراله زاده؛ نگار خسروی پور

23.

تاثیرویژگی تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمانی حسابرسان: آزمونی از نظریه خودتعیین کنندگی

صفحه 381-396
فاطمه آزره؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی لرگانی؛ زهرا دیانتی دیلمی

24.

ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان

صفحه 409-425
بهرام شیری؛ علی اسماعیل زاده

25.

ارائه الگوی تأثیر ضعف کنترل های داخلی برخطر حسابرسی باتأکید بر نقش تعدیل کنندگی تیپ های شخصیتی

صفحه 427-438
رادمان ملیحی شجاع؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور

26.

بررسی چالشهای حسابرسی داخلی در شرکتهای هلدینگ و تدوین راهکار: در بستر نظریه نهادی

صفحه 439-458
محمدرضا نیک بخت؛ حجت اسماعیل زاده؛ ساسان مهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب