1.

تعیین استراتژی های(راهبرد) قیمت گذاری خدمات حسابرسی مبتنی بر نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در موسسات بخش خصوصی

صفحه 1-19
حسن اسماعیلی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ آزیتا جهانشاد

2.

کاربرد نمای لیاپانوف در رفتار هزینه ها

صفحه 21-28
عزیزاله رنگرز باسلیقه؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار

3.

اثر تعاملی توانایی مدیریت و درماندگی مالی بر حق الزحمه حسابرسی در چارچوب نظریه نمایندگی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 29-42
عباس عطائی شریف؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور

4.

تبیین نقش افق‌های سرمایه گذاری بر مجموعه تصمیمات شرکتی از منظر حاکمیت شرکتی(کنترل های داخلی وافشاء)

صفحه 43-56
مجید کلانتری؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور؛ یحیی کامیابی

5.

تا ثیر ایدئولوژی سیاسی و تعهد حرفه ای بر قضاوت حرفه ای حسابرسان

صفحه 57-67
مجید بمانی محمد آبادی؛ رمضانعلی رویایی

6.

بررسی راههای ایجاد مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

صفحه 69-77
شعبان مرادی یگان محله؛ وحیدرضا میرابی؛ عباس حیدری

7.

تاثیر عدالت ، اعتماد و تعهد سازمانی حسابرسان مستقل بر افشاگری تخلفات حسابرسی

صفحه 79-88
سیده سنور شهابی؛ فرزین رضایی

8.

آزمون نظریه ذینفعان در سیاست سرمایه در گردش

صفحه 89-98
حامد ریاضی؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

9.

بررسی تاثیر محافظه ‏کاری بر ارتباط با ارزش سود آستانه ‏ای و غیرآستانه ‏ای

صفحه 99-113
غلامرضا کرمی؛ محمدصادق غزنوی؛ علیرضا بابازاده اقدم

10.

گزارشگری پایداری شرکتی در صنعت پتروشیمی: مطالعه موردی شرکت پتروشیمی مروارید

صفحه 115-135
بیتا مشایخی؛ علیرضا حقی؛ شهناز زارع

11.

ارائه ابزاری جهت سنجش کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی

صفحه 137-148
محمود کمالی اردکانی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ محمود معین‌الدین

12.

آزمون تجربی تأثیر سرعت درک اطلاعات برکیفیت حسابرسی

صفحه 149-156
سید مجید رئوفی؛ محمد رضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ مهدی مشکی میاوقی

13.

بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود فصلی

صفحه 157-169
محمد صالحی فرد؛ سید حسین نسل موسوی؛ عباسعلی پورآقاجان

14.

سنجش پایداری و توانایی اجزاء نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود سال آتی، تحت شرایط محافظه کاری و رقابت در بازار محصول

صفحه 171-185
فاطمه میر؛ محسن دستگیر؛ سعید دائی کریم زاده

15.

رتبه بندی سودمندی شاخص‌های نظام راهبری در راستای نظریه ی ذینفعان

صفحه 187-199
حدیثه درویش؛ بهمن بنی مهد

16.

طراحی و تحلیل بازی مالیاتی بین شرکت و دولت با بکارگیری تئوری بازی‌ها

صفحه 201-217
سید علی حسینی؛ هانیه داداشی

17.

توسعه یک مدل ریاضی ارزیابی مشتریان یک زنجیره تامین سبز چند محصولی

صفحه 219-236
فرزاد مسیحی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ قنبر عباسپور اسفدن؛ علیرضا رشیدی کمیجان

18.

نقش شاخص های عملکردی در محاسبه بهای خدمات دانشگاهی

صفحه 237-247
احسان احتشام نژاد؛ جعفر باباجانی؛ سید سروش قاضی نوری؛ قاسم بلو

19.

ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل انسانی و اجتماعی موثر بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران

صفحه 249-266
آرزو خسروانی؛ قدرت الله طالب نیا؛ فاطمه صراف

20.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و عملکرد تحت شرایط عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 287-302
سید جواد ابراهیمیان؛ عباسعلی پورآقاجان؛ جواد رمضانی

21.

طراحی الگوی سوگیری ماموران و حسابرسان مالیاتی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 303-317
محسن ابراهیمی؛ محمد رضا وطن پرست؛ فرزین رضایی

22.

اثر تعاملی نوسانات محیط اطلاعاتی بر مبنای کیفیت حسابرسی و متنوع‌‌سازی عملیاتی

صفحه 319-335
سید علی اصغر موسوی گزافرودی؛ غلامرضا فرساد امان الهی؛ امیر رضا کیقبادی؛ نگار خسروی پور

23.

تاثیر تردید حرفه‌ای بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان با توجه به نقش میانجی خلاقیت فردی

صفحه 337-349
محسن صفاجو؛ زهرا پورزمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب